Opinie prawne

Wykaz opinii prawnych zamieszczonych na stronie Zarządu Głównego Związku OSP RP:

Interpretacja w sprawie stawki VAT plik pdf


Możliwość uzyskania statusu organizacji użytku publicznego przez Oddział Związku.plik pdf


Obowiązek uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim.plik pdf

Cele, na które możliwe jest wydatkowanie przychodów osiągniętych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepis art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.plik pdf

Możliwość prowadzenia rachunków bankowych przez Oddziały Wojewódzkie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na cele związane z działalnością pożytku publicznego.plik pdf


Skutki prawnopodatkowe przekazania środków pieniężnych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na rzecz jego oddziału.plik pdf


Stawka podatku od towarów i usług na dostawę towarów dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.plik pdf

Stawka podatku od towarów i usług w przypadku zestawów ratownictwa medycznego R-1.plik pdf


Sposób dysponowania przez ZOSP RP środkami uzyskanymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na cele ochrony przeciwpożarowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.plik pdf


Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.plik pdf


Wymagania techniczne stawiane używanym pojazdom przeznaczonym na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.plik pdf


Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawowany przez organy administracyjne.plik pdf

Możliwość nadania oddziałowi Związku imienia.plik pdf


Możliwość pełnienia funkcji we władzach OSP i ZOSP RP przez radnych rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarzadów powiatów.plik pdf

Warto doczytać
Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych (w tym OSP) Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią Zmiana limitów wiekowych członków OSP - uczestników akcji ratowniczych Niebawem wydłużenie wieku z 60 do 65 lat dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Szkolenie BHP w OSP - opinia prawna Finansowanie OSP od 25.09.2008 - informacja Ekwiwalent dla członków OSP
Array
(
  [0] => 54
  [id_page] => 54
  [1] => 0
  [position] => 0
  [2] => v
  [status] => v
  [3] => y
  [menu] => y
  [4] => n
  [frontpage] => n
  [5] => 2008-12-23
  [date] => 2008-12-23
  [6] => 14:55:48
  [time] => 14:55:48
  [7] => 2011-11-11
  [date_last_mod] => 2011-11-11
  [8] => 21:01:27
  [time_last_mod] => 21:01:27
  [9] => Opinie prawne
  [pl_title] => Opinie prawne
  [10] => 
  [pl_status] => 
  [11] => 
  [en_title] => 
  [12] => 
  [en_status] => 
  [13] => 
  [pl_keywords] => 
  [14] => 
  [en_keywords] => 
  [15] => 
Wykaz opinii prawnych zamieszczonych na stronie Zarządu Głównego Związku OSP RP:

Interpretacja w sprawie stawki VAT plik pdf


Możliwość uzyskania statusu organizacji użytku publicznego przez Oddział Związku.plik pdf


Obowiązek uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim.plik pdf

Cele, na które możliwe jest wydatkowanie przychodów osiągniętych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepis art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.plik pdf

Możliwość prowadzenia rachunków bankowych przez Oddziały Wojewódzkie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na cele związane z działalnością pożytku publicznego.plik pdf


Skutki prawnopodatkowe przekazania środków pieniężnych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na rzecz jego oddziału.plik pdf


Stawka podatku od towarów i usług na dostawę towarów dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.plik pdf

Stawka podatku od towarów i usług w przypadku zestawów ratownictwa medycznego R-1.plik pdf


Sposób dysponowania przez ZOSP RP środkami uzyskanymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na cele ochrony przeciwpożarowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.plik pdf


Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.plik pdf


Wymagania techniczne stawiane używanym pojazdom przeznaczonym na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.plik pdf


Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawowany przez organy administracyjne.plik pdf

Możliwość nadania oddziałowi Związku imienia.plik pdf


Możliwość pełnienia funkcji we władzach OSP i ZOSP RP przez radnych rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarzadów powiatów.plik pdf
[pl_body] =>
Wykaz opinii prawnych zamieszczonych na stronie Zarządu Głównego Związku OSP RP:

Interpretacja w sprawie stawki VAT plik pdf


Możliwość uzyskania statusu organizacji użytku publicznego przez Oddział Związku.plik pdf


Obowiązek uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim.plik pdf

Cele, na które możliwe jest wydatkowanie przychodów osiągniętych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepis art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.plik pdf

Możliwość prowadzenia rachunków bankowych przez Oddziały Wojewódzkie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na cele związane z działalnością pożytku publicznego.plik pdf


Skutki prawnopodatkowe przekazania środków pieniężnych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na rzecz jego oddziału.plik pdf


Stawka podatku od towarów i usług na dostawę towarów dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.plik pdf

Stawka podatku od towarów i usług w przypadku zestawów ratownictwa medycznego R-1.plik pdf


Sposób dysponowania przez ZOSP RP środkami uzyskanymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na cele ochrony przeciwpożarowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.plik pdf


Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.plik pdf


Wymagania techniczne stawiane używanym pojazdom przeznaczonym na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.plik pdf


Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawowany przez organy administracyjne.plik pdf

Możliwość nadania oddziałowi Związku imienia.plik pdf


Możliwość pełnienia funkcji we władzach OSP i ZOSP RP przez radnych rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarzadów powiatów.plik pdf
[16] => [en_body] => [17] => 21 [id_parrent] => 21 [18] => 2655 [viewed] => 2655 [19] => n [category] => n [20] => 44 [id_author] => 44 [21] => [locked] => [22] => [link] => [23] => n [new_window] => n [24] => [numer] => [25] => [dol] => [26] => 0000-00-00 [expire_date] => 0000-00-00 [person_link_popup] => javascript:win('39','http://www.zosprp.poznan.pl/popup.php?m=page&o=addEventhistoria&id=54', 700, 500) [body] =>
Wykaz opinii prawnych zamieszczonych na stronie Zarządu Głównego Związku OSP RP:

Interpretacja w sprawie stawki VAT plik pdf


Możliwość uzyskania statusu organizacji użytku publicznego przez Oddział Związku.plik pdf


Obowiązek uiszczania opłat na rzecz ZAiKS przez OSP w przypadku wynajmowania strażnic na urządzanie imprez, podczas których są wykonywane (odtwarzane) utwory chronione prawem autorskim.plik pdf

Cele, na które możliwe jest wydatkowanie przychodów osiągniętych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o przepis art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.plik pdf

Możliwość prowadzenia rachunków bankowych przez Oddziały Wojewódzkie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na cele związane z działalnością pożytku publicznego.plik pdf


Skutki prawnopodatkowe przekazania środków pieniężnych przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na rzecz jego oddziału.plik pdf


Stawka podatku od towarów i usług na dostawę towarów dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.plik pdf

Stawka podatku od towarów i usług w przypadku zestawów ratownictwa medycznego R-1.plik pdf


Sposób dysponowania przez ZOSP RP środkami uzyskanymi z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na cele ochrony przeciwpożarowej w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.plik pdf


Prawo Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej do ustalenia wzorów pieczęci imiennych dla członków władz Ochotniczych Straży Pożarnych.plik pdf


Wymagania techniczne stawiane używanym pojazdom przeznaczonym na potrzeby ochotniczych straży pożarnych.plik pdf


Nadzór nad działalnością stowarzyszeń sprawowany przez organy administracyjne.plik pdf

Możliwość nadania oddziałowi Związku imienia.plik pdf


Możliwość pełnienia funkcji we władzach OSP i ZOSP RP przez radnych rad gmin oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarzadów powiatów.plik pdf
[title] => Opinie prawne [add_subpage_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=addPage&idp=54 [add_subpage_icon] => [mod_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=modPage&id=54 [mod_icon] => [del_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/admin.php?m=page&o=delPage&id=54 [del_icon] => [client_view_link] => http://www.zosprp.poznan.pl/strona.php/54_opinie_prawne.html [word_count] => 335 [char_count] => 2 025 [linki] =>
Warto doczytać
Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych (w tym OSP) Informacja - refundacja kosztów ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią Zmiana limitów wiekowych członków OSP - uczestników akcji ratowniczych Niebawem wydłużenie wieku z 60 do 65 lat dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Szkolenie BHP w OSP - opinia prawna Finansowanie OSP od 25.09.2008 - informacja Ekwiwalent dla członków OSP [options] => ) 1
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka