OdbiórUprzejmie informujemy, że w dniach 9-10 lutego wykonany został odbiór techniczno-jakościowy a w dniach 19-20 lutego br. odbiór faktyczny

oraz szkolenie przedstawicieli Użytkowników – OSP eksploatujących pojazdy będących jednocześnie nabywcami pięciu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupywanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I” um. nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00

ze środków EFRR w ramach WRPO 2007-2013.

 

Zgodnie z umową na zakup samochodów nr ZP/214/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. aneks z dnia 01.02.2010 r. w szkoleniu ze strony każdej OSP uczestniczyły po cztery osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu.

 

Odbioru techniczno-jakościowego dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego.

 

Odbioru faktycznego każdego samochodu dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) i jeden pełnomocnik Użytkownika-Nabywcy (OSP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego. Fakt ten jest potwierdzony każdorazowo „Protokołem z odbioru”.


GALERIA

     
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka