Uroczyste przekazanie


UROCZYSTE PRZEKAZANIE

SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WIELKOPOLSKIE OBCHODY

DNIA STRAŻAKA

GOŁUCHÓW 9 maja 2010 r.


Wielkopolskie Obchody Dnia Strażaka odbyły się 9 maja br. w zespole pałacowo-parkowym w Gołuchowie. Obiekty te są zarządzane przez miejscowy Ośrodek Kultury Leśnej oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.

 

Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter ponieważ:

- po raz pierwszy w historii Oddziału Wojewódzkiego organizowane były poza Poznaniem.

- podczas obchodów odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I" ze środków EFRR, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 um.nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z 16.09.2010, aneks nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z 01.03.2010.

 

Zgodnie z programem o godzinie 9:00 w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona Msza św., którą koncelebrowali ks. prałat Konrad Kaczmarek - Kapelan Strażaków Archidiecezji Poznańskiej oraz ks. proboszcz Wojciech Przybylski.

 

Po Mszy św. zaproszeni goście przy muzyce połączonych sił Orkiestr z Ochotniczych Straży Pożarnych z Pruszkowa i Kościelnej Wsi przemaszerowali wraz z kompanią honorową, którą wystawiła Szkoła Aspirantów PSP z Poznania oraz w towarzystwie pocztów sztandarowych: KW PSP, OW ZOSP RP w Poznaniu oraz OSP Gołuchów i OSP na plac folwarczny gdzie odbyła się dalsza uroczystość.

 

W tym roku uroczystości uświetniły swoją obecnością następujące osoby:

 • Posłowie na Sejm RP Leszek Aleksandrzak i Józef Racki,
 • Poseł do Europarlamentu Andrzej Grzyb,
 • Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski,
 • Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek,
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Krzysztof Jarosz,
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu bryg. Grzegorz Stankiewicz,
 • Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w osobach Krzysztofa Mączkowskiego i Bogusława Brzostowskiego,
 • Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP druh Wiesław Golański,
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Stefan Mikołajczak,
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Wojciech Medndelak
 • Przedstawiciele duchowieństwa z księdzem prałatem Konradem Kaczmarkiem na czele,
 • Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP, Prezesi Oddziałów Powiatowych ZOSP RP, starostwie i wójtowie ze Starostą powiatu pleszewskiego panem Michałem Karalusem i Wójtem Gminy Gołuchów panem Markiem Zdunkiem na czele,
 • grono strażackich emerytów i rencistów,
 • przedstawiciele innych służb, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących ze strażą pożarną, w tym środków masowego przekazu.

 

Podczas uroczystości wręczono w sumie ponad 120 odznaczeń, uhonorowań i awansów w tym:

- Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi,

- Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2 os.),

- Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (4 os.),

- Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (13 os.),

- Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego (1 os.)

- Złoty Znak Związku (14 os.)

- Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (13 os.)

- Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2 os.),

- Medal Honorowy „Semper Vigilant” (7 os.)

- Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2 os.)

- Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1 os.)

Wręczono również 7 awansów na wyższe stopnie oficerskie.


Podczas uroczystości zostały wręczone akty nominacyjne na tytuły honorowe poznawane Uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP:

- Wielkopolskiego Strażaka Roku 2009 (17 nominowanych do tytułu),

- Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP Roku 2009 (20 nominowanych do tytułu),

- Wielkopolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Roku (22 OSP nominowane do tytułu).

 

Tytuł

Wielkopolskiego Strażaka Roku 2009

otrzymał druh Jerzy Orchowski z OSP Lądek pow. słupecki.

 

Tytuł

Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP Roku 2009

otrzymał druh Grzegorz Marszałek OSP Gostyń, pow. gostyński.

 

Tytuł

Wielkopolskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2009

otrzymała OSP Pólko, pow. kaliski.

 

W dalszej części obchodów nastąpiło uroczyste zgodne z „Ceremoniałem Ochotniczych Straży Pożarnych z 2000 r.” przekazanie pięciu Ochotniczym Strażom Pożarnym ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, współfinansowanych przez Unię Europejską oraz środki samorządów gminnych.

 

Samochody otrzymały OSP w Budzyniu powiat chodzieski, OSP w Czerwonaku , Kórniku, Luboniu (trzy z powiatu poznańskiego) i OSP w Skokach z powiatu wągrowieckiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 3 995 415,00 PLN.

 

Samochody są efektem projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-00 z dnia 16.09.2009 r. aneks nr UDA-RPWP.03.06.00-30-010/09-01 z dnia 01.03.2010 r. zawartej przez
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

 

Celem nadrzędnym Projektu jest wsparcie systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Województwa Wielkopolskiego.

 

Zakupione samochody wyposażone są m. in. w napęd uterenowiony 4x4, autopompę, działko wodno-pianowe i zbiornik wody na 5.000. Są to pojazdy kwalifikowane jako „ciężkie”, czyli posiadające na sobie dwukrotnie więcej wody niż standardowe auto. Takiego sprzętu w Województwie Wielkopolskim brakuje. Wskazanie zapotrzebowania na takie samochody zostało opracowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na etapie konsultacji przed złożeniem projektu.

 

Warunki sprzętowe straży pożarnych ulegają stałej poprawie dzięki realizacji wielu przedsięwzięć, jednak często, zwłaszcza w OSP, wiek pojazdów jest znaczny obniżając wartość bojową w czasie prowadzenia akcji.

 

Z tego powodu zakup nowego sprzętu ma dla systemu bezpieczeństwa znaczenie fundamentalne, gdyż strażacy-ochotnicy dysponując wiedzą i umiejętnościami wspartymi pełnym poświęcenia zaangażowaniem, muszą dla efektywności działań posiadać odpowiedni sprzęt. Tę filozofię wspierają władze województwa oraz inne struktury zarówno na poziomie rządowym, samorządowym jak i pozarządowym.

 

Na obszarze Województwa Wielkopolskiego istnieje 1869 OSP z czego 313 włączonych jest w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

 

W ramach Projektu partnerstwo zawiązało 11 podmiotów.

Koordynatorem partnerstwa jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, który jest jednocześnie formalnym wnioskodawcą projektu. Zakupiony w Projekcie sprzęt w postaci samochodów wykorzystają w ratownictwie OSP, a odpowiedni udział finansowy jaki i dalsze utrzymanie samochodów zapewnia samorząd gminny.

 

Pojazdy mają ograniczać skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio z działań człowieka lub w skutek zjawisk przyrodniczych.

 

Uroczystego poświęcenia pojazdów dokonał ks. prałat Konrad Kaczmarek, następnie prezes OW ZOSP RP dh Stefan Mikołajczak oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego pana Marek Woźniak oraz zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pana Krzysztof Mączkowski w towarzystwie przedstawicieli samorządów gminy w osobach panów Marcina Sokołowskiego - Wójta Budzynia, Eugeniusza Chałupniczaka - Zastępca Wójta Gminy Czerwonak, Leszka Książek - Sekretarza Gminy Kórnik, Rafała Marka- Zastępcy Burmistrza Lubonia wręczyli Naczelnikowi każdej z OSP „Akt Przekazania” symboliczne kluczyki i pamiątkowe dyplomy.


Dyplom na pamiątkę uroczystego przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” otrzymał:

 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- Zarząd Województwa Wielkopolskiego

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

- Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Patery pamiątkowe w uznaniu za zaangażowanie na rzecz realizacji projektu otrzymały:

- Gmina Budzyń i OSP Budzyń,

- Gmina Czerwonak i OSP Czerwonak,

- Gmina Kórnik i OSP Kórnik,

- Miasto Luboń i OSP Luboń,

- Gmina Skoki i OSP Skoki.

 

 

W IMIENIU PARTNERÓW PROJEKTU WÓJT BUDZYNIA ORAZ PREZES OSP BUDZYŃ wręczyli pamiątkowe patery dla:

- Oddziału  Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka

- Druha Stefana Mikołajczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka  

- Pana Przemysława Gonery – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

Na zakończenie uroczystości odbył się bardzo widowiskowy pokaz sprawności sprzętu w postaci rozwinięcia bojowego.

 

Organizatorzy w sposób szczególny dziękują miejscowemu samorządowi z wójtem Gołuchowa Panam Markiem Zdunkiem, przewodniczącym Rady Gminy Janem Sobczakiem oraz prezesem oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołuchowie dh Lucjanem Młodakiem.

 

Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy w stronę Druhen i Druhów z OSP Gołuchów, Krzywosądów, Karsy, Jedlec, Kościelna Wieś zaangażowanych w przygotowania logistyczne imprezy.

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka