Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty


 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 5 sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorstwo STOLARCZYK MIROSŁAW Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 35-116 Kielce ul. Ściegiennego 268 A.

 

Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu MAN TGM 13.290 4x4.

 

Wartość zamówienia wynosi 3.679.997,50 PLN brutto.


W postępowaniu złożono dwie oferty.


Nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.


Ogłoszenie o wyborze oferty (pobierz)

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka