Odbiór


Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8.10.2010  wykonany został odbiór techniczno-jakościowy a w dniach 14-15.10.2010 br. odbiór faktyczny oraz szkolenie przedstawicieli Użytkowników – OSP eksploatujących pojazdy będących jednocześnie nabywcami pięciu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupywanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap II” um. nr UDA-RPWP.03.06.03-30-09/09-00 ze środków EFRR w ramach WRPO 2007-2013.

GALERIA

Zgodnie z umową na zakup samochodów nr ZP/115/2010 z dnia 21 lipca 2010 r. w szkoleniu ze strony każdej OSP uczestniczyły po cztery osoby posiadające uprawnienia do obsługi sprzętu.

Odbioru techniczno-jakościowego dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego.

Odbioru faktycznego każdego samochodu dokonywało 2 pełnomocników Kupującego-Płatnika (OW ZOSP RP) i jeden pełnomocnik Użytkownika-Nabywcy (OSP) w obecności 1 pełnomocnika Sprzedającego. Fakt ten jest potwierdzony każdorazowo „Protokołem z odbioru”.


phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka