Podpisanie umowy


Podpisanie umowy


18 grudnia 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -  Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV  nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-00.

 

 

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

  • Gmina Gołańcz, OSP Gołańcz, (pow. wągrowiecki),
  • Gmina Grodziec, OSP Grodziec, (pow. koniński),
  • Gmina Kawęczyn, OSP Kowale Pańskie, (pow. turecki),
  • Gmina Krzyż Wielkopolski, OSP Krzyż Wielkopolski, (pow. czarnkowsko-trzcianecki),
  • Gmina Mycielin, OSP Mycielin (pow. kaliski),
  • Gmina Tarnówka, OSP Tarnówka (pow. złotowski),
  • Gmina Wolsztyn, OSP Kębłowo (pow. wolsztyński).

Całkowita wartość projektu na dzień 18.12.2015 r.: 6 956 000,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 935 000,00 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 5 894 750,00 PLN.

Całkowita wartość projektu po aneksowaniu umowy w dniu 30.12.2015 r. oraz w dniu 11.03.2016 r. wynosi 7 366 075,05 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 930 790,05 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 6 584 250,54 PLN.

fot. arch. WFOŚiGW w Poznaniu


phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka