Podpisanie umowy


Podpisanie umowy


30 maja 2016 r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka podpisał z Województwem Wielkopolskim Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Programem Operacyjnym 2014-2020 umowę na realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG etap-I nr RPWP.04.01.05-30-0015/15-00.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych projektem. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego obszaru, projekt będzie oddziaływał na 1175533 osób.

Projekt polega na zakupie 15 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4x4 dla OSP działających w KSRG. Każdy z samochodów będzie wyposażony w 6. osobową kabinę, zbiornik środka gaśniczego (wody) o pojemności minimum 3500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 350 l. Ponadto wyposażony będzie w sprzęt i wyposażenie zgodne z Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP w tym. m.in.: maszt oświetleniowy, zestaw do wyizolowania terenu akcji, agregat prądotwórczy, narzędzia hydrauliczne, sprzęt ochrony osobistej strażaka czy zestaw do uszczelniania studzienek oraz beczek.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4.: Środowisko, Działania 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałania 4.1.5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w sumie w skład partnerstwa weszło 31 podmiotów.

Całkowita wartość projektu na dzień 30.05.2016 r. wynosi 16.787.500,00 PLN w tym całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych 16.620.000,001 PLN, a całkowita kwota dofinansowania do kwoty 14.127.000,00 PLN.
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka