Uroczyste przekazanieUroczyste przekazanie samochodów podczas obchodów Wielkopolskiego Dnia Strażaka.
Krotoszyn 6 maja 2017 r.


Tegoroczne obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka odbyły się 6 maja w Krotoszynie.


Informacja o wydarzeniu na stronie internetowej TV Wielkopolska - Telewizja Informacyjna
 • KROTOSZYN: PREZENTY ZA MILIONY

Organizatorami obchodów były:
 • Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego,
 • Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie,
 • Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krotoszynie,
 • Burmistrz Krotoszyna.

Na uroczystość przybyli:
 • Parlamentarzyści: Posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka i Posłanka na Sejm RP Andżelika Możdżanowska,
 • druh Stefan Mikołajczak - Wiceprezes Zarządu Głównego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego,
 • Druh Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz radni powiatu i gmin ziemi krotoszyńskiej na czele z Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna Zofią Jamką,
 • Starosta Powiatu Krotoszyńskiego – Stanisław Szczotka,
 • Burmistrz Krotoszyna - Franciszek Marszałek,
 • bryg. Dariusz Markiewicz - zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • Kapelani straży pożarnych na czele z Kapelanem Wielkopolskich Strażaków – ks. kanonikiem Rafałem Czerniejewskim,
 • Prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie naszego województwa z 40 Gmin z których przekazywane były samochody ratowniczo-gaśnicze,
Członkowie władz:
 • Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego,
 • Oddziałów Powiatowych i Gminnych ZOSP RP.
 • Strażaccy Seniorzy emeryci i renciści.
 • Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter ponieważ podczas nich odbyło się uroczyste przekazanie:
- 20 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w ramach Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020 z dofinansowaniem Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- 21 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z których 15 zostało zakupionych w ramach projektu Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I RPWP.04.01.05-30-0015/15 a 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach projektu Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko-Konińskiego RPWP.04.01.05-30-0022/15. Obydwa projekty zostały dofinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie, którą odprawił Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Janiak w asyście z księdzem kanonikiem Rafałem Czerniejewskim.

Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewniła Orkiestra Dęta Miasta Krotoszyna pod batutą pana Roberta Kaczorowskiego

Po Mszy świętej zaproszeni goście przy muzyce połączonych sił Orkiestry Dętej Miasta Krotoszyna oraz Orkiestry Dętej OSP Kobylin pod batutą druha Łukasza Maćkowiaka przemaszerowali na Krotoszyński Rynek wraz z trzema kompaniami honorowymi wystawionymi przez:
 • wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Koźmin Wielkopolski pod dowództwem druha Zenona Bałoniaka komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Koźminie Wielkopolskim,
 • Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Borek Wielkopolski z udziałem OSP z Gminy Piaski, Gminy Pępowo i Gminy Kobylin pod dowództwem druha Piotr Kulińskiego członka zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Gostyniu wiceprezes zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Borku Wielkopolskim,
 • oraz pododdział funkcjonariuszy komendy powiatowej PSP w Krotoszynie pod dowództwem kapitana Tomasza Patryjasa.

W uroczystym przemarszu brały udział również licznie zebrane poczty sztandarowe w tym:
 • Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie w składzie dowódca Grzegorz Goliński, sztandarowy Łukasz Binek asystujący Radosław Urbaniak,
 • Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu stanowili druhowie z OSP Karolew w składzie dowódca druh Dawid Bonawenturczyk, sztandarowy druh Paweł Maciejewski asystujący druh Patryk Wyrwas.
 • Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie który stanowili druhowie z OSP Krotoszyn w składzie dowódca druh Patryk Szwarczyński, sztandarowy druh Bartłomiej Pługowski asystujący druh Dariusz Walczak.
 • oraz licznie zebranych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz całej Wielkopolski. Dowódcą pocztów sztandarowych był starszy aspirant Sebastian Szewczyk.

W przemarszu zaprezentowała się również dziecięca i młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Smolice z gminy Kobylin z dowódcą druhną Zuzanną Konrady. Drużynę prowadzi Prezes Zarządu OSP druh Wiesław Skowroński oraz naczelnik OSP druh Sławomir Kowalczyk.

Kolumna marszowa dotarła na Rynek Krotoszyński, na którym zgodnie z ceremoniałem przekazania samochodów pożarniczych odbyło się pobłogosławienie pojazdów przez Jego Ekscelencje ks. bp. Edwarda Janiaka. Pojazdy do błogosławieństwa zostały ustawione w dwóch równoległych rzędach. Całość mimo, że ze względu na warunki pogodowe odbywała się inaczej niż wcześniej planowano wyglądała imponująco.

Następnie kolumna , na czele której jechał zabytkowy podnośnik MAGIRUS-DEUTZ przeszła do Hali Widowiskowo-Sportowej na ulicy Olimpijskiej.


Tradycyjnie uroczystość Świętego Floriana w 2000 roku ustanowiona Międzynarodowym Dniem Strażaka jest okazją do strażackich podsumowań, refleksji i uhonorowań i podziękowań.

Aktualnie strukturę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej województwa wielkopolskiego tworzy:
 • 31 Komend Powiatowych PSP (w tym 4 Komendy Miejskie w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i 27 Komend Powiatowych PSP z 42 Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi PSP oraz jeden posterunek),
 • Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu,
 • 1.809 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 358 OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Codziennie, na terenie województwa, gotowych do służby jest ponad 2500 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ponad 50.000 czynnych strażaków ochotników.


Poprzez obchody Dnia Strażaka, oddajemy cześć Świętemu Florianowi - Patronowi wszystkich strażaków, którzy codziennie ryzykują własnym życiem by ratować życie innych.

Podczas uroczystości szczególnie wyróżniającym się strażakom ochotnikom, funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom współpracującym ze strażakami wręczono odznaczenia i wyróżnienia w tym:
 • Krzyże Zasługi,
 • Złote Znaki Związku OSP RP,
 • Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza,
 • Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego,
 • Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa w stopniu złotym, srebrnym i brązowym,
 • Odznaki Honorowe OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego Semper Vigilant (Wiecznie Czuwający),
 • Awanse,
 • Tytuły Honorowe: Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku 2016, Wielkopolski Działacz ZOSP RP Roku 2016, Wielkopolski Strażak OSP Roku 2016.
Lista uhonorowanych (pobierz)


Przekazane zostały również pamiątkowe dyplomy nominowanym do tytułu:
 • Wielkopolskiego Strażaka OSP Roku 2016,
 • Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP roku 2016,
 • oraz Wielkopolskiej OSP Roku 2016.
Wyróżnienia te nadawane za szczególne osiągnięcia w roku poprzedzającym rok wręczenia.


Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku:
 • tytułem Wielkopolskiego Strażaka OSP Roku 2016 wyróżniona została druhna Anna Woźniak z OSP Białe Piątkowo (pow. wrzesiński).
 • tytułem Wielkopolskiego Działacza ZOSP RP Roku 2016 wyróżniony został druh Jan Nowak z OSP Milejów (pow. turecki).
 • tytułem Wielkopolskiej OSP Roku 2016 wyróżniona została OSP Białobłoty (pow. pleszewski).
Lista nominowanych (pobierz)


Podczas uroczystości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło wręczenie aktów przekazania oraz symbolicznych kluczyków do nowych 41 samochodów strażackich. W sumie wartość przekazanego sprzętu podczas uroczystości przekracza 25 mln zł.


Samochody te zostały sfinansowane ze środków:
 • Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
 • Województwa Wielkopolskiego – Samorządu Województwa Wielopolskiego,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu samorządów gmin i powiatów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Samochody średnie wyposażone są m. in. w:
- napęd uterenowiony 4x4
- autopompę,
- działko wodno-pianowe
- zbiornik wodny na ponad 4700 litrów wody

Samochody lekkie wyposażone są m. in. w:
- agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem na wodę o poj. 200 litrów,
- maszt oświetleniowy.

W sumie w latach 1999-2016 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP skoordynował zakup 562 samochodów pożarnych w tym: 292 lekkich, 232 średnich oraz 38 ciężkich.

Takiego sprzętu w województwie wielkopolskim brakuje. Zapotrzebowanie na te samochody zostało opracowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu na etapie konsultacji przed założeniem projektu. Warunki sprzętowe straży pożarnych ulegają stałej poprawie dzięki realizacji wielu przedsięwzięć, jednak często, zwłaszcza w OSP, wiek pojazdów jest znaczny obniżając skuteczność bojową w czasie prowadzenia akcji.

Z tego powodu zakup ma dla systemu bezpieczeństwa znaczenie fundamentalne, gdyż strażacy-ochotnicy dysponując wiedzą i umiejętnościami wspartymi pełnym poświęceniem zaangażowaniem muszą dla efektywności działań posiadać nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze oraz inny odpowiedni sprzęt.

Te potrzeby wspierają władze województwa, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe.

Ochotnicze Straże Pożarne dysponując wysoko specjalistycznym sprzętem mogą ograniczać skutki negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych katastrof i innych zdarzeń wynikających z działań człowieka lub na wskutek zjawisk przyrodniczych. Zakupiony w ramach Projektu sprzęt, w postaci samochodów, wykorzystują w ratownictwie Ochotnicze Straże Pożarne, a wymagany własny udział finansowy jak i dalsze utrzymanie samochodów zapewniają samorządy gmin

Uroczystość prowadzili: Andrzej Jankowski, aspirant sztabowy Mateusz Poczta

Dyplomy na pamiątkę uroczystego przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymali przedstawiciele OSP i Gmin partnerów projektu.

Na zakończenie uroczystości odbył się ciekawy pokaz sprawności sprzętu zakupionego ze środków Unii Europejskiej w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jutrosinie z komentarzem druha Tomasza Knopa.


Organizatorzy w sposób szczególny dziękują miejscowemu samorządowi z burmistrzem Krotoszyna Panam Franciszkiem Marszałkiem przewodniczącą Rady Miejskiej Krotoszyna Panią Zofią Jamką. Dziękujemy również staroście krotoszyńskiemu Panu Stanisławowi Szczotce komendantowi powiatowemu PSP w Krotoszynie bryg. Jackowi Strużyńskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie druhowi Jackowi Wybierale oraz prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krotoszynie druhowi Waldemarowi Florkowskiemu.

Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy w stronę Druhen i Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Krotoszyn oraz Gmin Kobylin i Borek Wielkopolski zaangażowanych w przygotowania logistyczne imprezy oraz udział w poszczególnych etapach uroczystości oraz aktywne włączenie się w ich oprawę.
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka