Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointWszczęte postępowania:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Szczegóły
1 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka OP/233/2015

Zapytanie ofertowe

2015-11-23 więcej
2 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-1/ 2016 13414634,10 34144210-3

Dostawa 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych

2016-11-18 więcej
3 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-2/ 2016 3252032,60 34144210-3

Dostawa 20 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2016-11-25 więcej
4 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-3/ 2016 857600,00 18410000-6; 18444110-7; 18141000-9; 18832000-0;18443300-9; 31521320-3

Dostawa zestawów ochron osobistych

2016-12-16 więcej
5 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-4/ 2016 778413,44 34144213-4; 33141623-3; 32236000-6

Dostawa przenośnych motopomp pożarniczych - szt. 17, zestawów ratownictwa medycznego R1 - szt. 40, radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych - szt. 52

2016-12-16 więcej
6 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka Zapytanie ofertowe z dnia 4.04.2017 r. 22200000-2

Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wydanie i rozprowadzenie publikacji prasowej w formie dodatku promocyjnego promującego realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I RPWP.04.01.05-30-0015/15

2017-04-12 więcej
7 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka Zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2017 r. 79952000-2

Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi polegającej na realizacji etapu projektu o nazwie "Uroczyste przekazanie samochodów", zwanego dalej "Zadaniem" zaplanowanego w ramach projektu pn. "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I" RPWP.04.01.05-30-0015/15

2017-04-24 więcej
8 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-1/ 2017 4878048,90 34144210-3

Dostawa 30 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2017-07-25 więcej
9 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-3/ 2017 4878048,90 34144210-3

Dostawa 30 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2017-09-05 więcej
10 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka ZP-2/ 2017 1086400,00 18410000-6; 18444110-7; 18141000-9; 18832000-0;18443300-9; 31521320-3

Dostawa kompletów zestawów ochron osobistych

2017-09-04 więcej
11 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ul. Norwida 14; 60-867 Poznań ZP-1/2019 7760255,40 34144210; 34114000

Dostawa lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2019-06-12 więcej
12 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ul. Norwida 14; 60-867 Poznań ZP-2/2019 2134135.20 34144210; 34114000

Dostawa pięciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych

2019-08-19 więcej
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia