Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych":
Przedmiot zamówienia : Dostawa 15 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-1/ 2016
Kod CPV : 34144210-3
Jednostka miary: sztuki
Ilość: 15
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 13414634,10 (PLN/EURO)
Termin składania: 2016-11-18 (termin składania ofert)
Uwagi : 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które są załącznikiem do uchwały nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I" nr RPWP.04.01.05-30-0015/15. 3. Ogłoszenie zamieszczone zostało również w Bazie konkurencyjności (system informatyczny,którego właścicielem jest Ministerstwo Rozwoju, wykonany w technologii Web z dostępem przez Internet, o nazwie Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ numer ogłoszenia pod którym można znaleźć ogłoszenie: 1005616.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia