Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa 20 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych":
Przedmiot zamówienia : Dostawa 20 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-2/ 2016
Kod CPV : 34144210-3
Jednostka miary: sztuki
Ilość: 20
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 3252032,60 (PLN/EURO)
Termin składania: 2016-11-25 (termin składania ofert)
Uwagi : Zdanie dofinansowane ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia