Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa zestawów ochron osobistych":
Przedmiot zamówienia : Dostawa zestawów ochron osobistych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-3/ 2016
Kod CPV : 18410000-6; 18444110-7; 18141000-9; 18832000-0;18443300-9; 31521320-3
Jednostka miary: zestawy
Ilość: 320
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 857600,00 (PLN/EURO)
Termin składania: 2016-12-16 (termin składania ofert)
Uwagi : Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Związku OSP RP.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia