Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa przenośnych motopomp pożarniczych - szt. 17, zestawów ratownictwa medycznego R1 - szt. 40, radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych - szt. 52":
Przedmiot zamówienia : Dostawa przenośnych motopomp pożarniczych - szt. 17, zestawów ratownictwa medycznego R1 - szt. 40, radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych - szt. 52
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-4/ 2016
Kod CPV : 34144213-4; 33141623-3; 32236000-6
Jednostka miary: sztuki
Ilość: 17 motopomp, 40 zestawów R1, 52 radiotelefony
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 778413,44 (PLN/EURO)
Termin składania: 2016-12-16 (termin składania ofert)
Uwagi : Zadanie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia