Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa 30 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ":
Przedmiot zamówienia : Dostawa 30 sztuk lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-3/ 2017
Kod CPV : 34144210-3
Jednostka miary: sztuki
Ilość: 30
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 4878048,90 (PLN/EURO)
Termin składania: 2017-09-05 (termin składania ofert)
Uwagi : Zdanie planowane do współfinansowania ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć nas finansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia