Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa kompletów zestawów ochron osobistych":
Przedmiot zamówienia : Dostawa kompletów zestawów ochron osobistych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-2/ 2017
Kod CPV : 18410000-6; 18444110-7; 18141000-9; 18832000-0;18443300-9; 31521320-3
Jednostka miary: sztuki
Ilość: 400
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 1086400,00 (PLN/EURO)
Termin składania: 2017-09-04 (termin składania ofert)
Uwagi : Zdanie planowane do współfinansowania ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia