Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych":
Przedmiot zamówienia : Dostawa lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP-1/2019
Kod CPV : 34144210; 34114000
Jednostka miary: szt.
Ilość: 35
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : 7760255,40 (PLN/EURO)
Termin składania: 2019-06-12 (termin składania ofert)
Uwagi : Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i OSP. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ul. Norwida 14; 60-867 Poznań
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia