Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Dostawa sprzętu dla OSP woj. wielkopolskiego":
Przedmiot zamówienia : Dostawa sprzętu dla OSP woj. wielkopolskiego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. wielkopolskiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na: Część "A" - dostawa 44 kompletów zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu. Część "B" - dostawa 23 szt. pomp wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej (motopompa szlamowa) oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu. Część "C"- dostawa 15 szt. agregatów prądotwórczych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu. Część "D" - dostawa 22 kompletów zestawów ratownictwa medycznego R1 oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania. Część "E" - dostawa 43 szt. prądownic z regulacją wydajności i wytwarzanego strumienia oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu.
Kategoria: Dostawa
Numer referencyjny: ZP - 1/2021
Kod CPV : Kod CPV: 39715300-0 Zestawy do ratownictwa technicznego Kod CPV: 34144213-4 Motopompy Kod CPV: 33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy Kod CPV: 31122000-7 Jednostki prądotwórcze Kod CPV: 35110000-8 S
Rodzaj: D
Termin składania: 2021-09-20 (termin składania ofert)
Uwagi : Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów gmin i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia