Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Zapytanie ofertowe":
Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe
Kategoria: Ogłoszenia
Numer referencyjny: OP/233/2015
Jednostka miary: Zapytanie ofertowe
Ilość: 1
Rodzaj: D
Termin składania: 2015-11-23 (termin składania ofert)
Uwagi : Zadanie realizowane w ramach planowanego projektu partnerskiego pod nazwą "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I". Projekt ma być realizowany w ramach konkursu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 nr RPWP.04.01.05-IZ-00-30-001/15
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia