Zosprp RP
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
im. generała Stanisława Taczaka
title_pointPrzetarg "Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wydanie i rozprowadzenie publikacji prasowej w formie dodatku promocyjnego promującego realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I RPWP.04.01.05-30-0015/15":
Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe na przygotowanie, wydanie i rozprowadzenie publikacji prasowej w formie dodatku promocyjnego promującego realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I RPWP.04.01.05-30-0015/15
Kategoria: Ogłoszenia
Numer referencyjny: Zapytanie ofertowe z dnia 4.04.2017 r.
Kod CPV : 22200000-2
Rodzaj: U
Termin składania: 2017-04-12 (termin składania ofert)
Uwagi : Zadanie dofinansowane ze środków samorządów gmin, powiatów i Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w projekt.
Zamawiający: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
Pliki :
powered by mOdznaka projekt i wykonanie BerMar multimedia