Aktualności

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego odbył się 8 kwietnia 2017 r. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Na ogólną liczbę 78 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 73. Frekwencja wyniosła 93,59 %.


W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz krajowych Związku OSP RP oraz władz jego oddziałów:
 • prezes ZG ZOSP RP premier Waldemar Pawlak,
 • dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Wiesław Golański,
 • prezesi ZOP ZOSP RP woj. wielkopolskiego,
 • ustępujące władze OW ZOSP RP.
W Zjeździe uczestniczyli również jako goście licznie przybyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i firm:
 • Krystyna Łybacka - posłanka do Parlamentu Europejskiego
 • Piotr Florek - senator RP
 • Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
 • Janusz Łakomiec - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • Zdzisław Dąbrowski - prezes ZOW ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego,
 • Edward Fedko - prezes ZOW ZOSP RP woj. lubuskiego,
 • mł. bryg. Andrzej Bartkowiak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Grzegorz Stankiewicz - komendant Szkoły Aspirantów PSP,
 • nadbryg. Wojciech Mendelak - były wielkopolski komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Lech Janiak - były zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
 • Przemysław Trawa - prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich,
 • ks. kan. Rafał Czerniejewski - przedstawiciel Metropolity Poznańskiego, kapelan wielkopolskich strażaków,
 • Marian Król - prezydent Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
 • hm. Jarosław Rura - przedstawiciel komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP,
 • Ryszard Jankowski - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Pile,
 • Roman Szwaracki - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie,
 • Janusz Wojciechowski - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie,
 • Kazimierz Zgoła - były prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lesznie,
 • Wacław Skotowski - były sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kaliszu,
 • Anna Formaniewicz - kierowniczka Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,
 • Dorota Zagraba - dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach,
 • Kamil Górecki - prezes Zarządu Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego,
 • redaktorka naczelna Czasopisma Strażak Dorota Pardecka.Przewodniczącym Zjazdu został wybrany poseł Tadeusz Tomaszewski (pow. gnieźnieński).


Na sekretarzy powołano: Julitę Adamczak (pow. nowotomyski), Grzegorza Wabińskiego (pow. gostyński). Do Prezydium Zjazdu wybrani zostali: Tadeusz Tomaszewski jw., Wieńczysław Oblizajek (pow. kolski), Ryszard Wierucki (pow. kaliski), Julita Adamczak (pow. nowotomyski), Grzegorz Wabiński (pow. gostyński), Wojciech Burzyński (pow. chodzieski).


Zgodnie z regulaminem Zjazd powołał następujące komisje:

Komisja Mandatowa
 • Szczepan WOJTCZAK (pow. pleszewski)
 • Bartosz FILIPSKI (pow. koniński ziemski)
 • Przemysław SIWAK (pow. leszczyński)
 • Jerzy PEMPERA (pow. czarnkowsko-trzcianecki)
 • Michał STEFAŃSKI (pow. wrzesiński)
Komisja Wyborcza
 • Rafał WODNIK (pow. kępiński)
 • Szczepan BABACZ (pow. słupecki)
 • Hieronim BIRK (pow. wolsztyński)
 • Ignacy ŁOSOŚ (pow. pilski)
 • Zdzisław JANKOWSKI (pow. grodziski)

Komisja Uchwał i Wniosków
 • Arleta ROŚLIŃSKA (pow. pleszewski)
 • Jarosław PASIK (pow. turecki)
 • Mirosław OPALUCH (pow. pilski)
 • Zbigniew OSES (pow. nowotomyski)

Oprawę muzyczną Zjazdu zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach pod batutą Artura Pokorzyńskiego, pow. wągrowiecki.


Fotografowali: Stanisław Sowa i Henryk Żok. Poczet Sztandarowy stanowili członkowie OSP Wojnowice (pow. nowotomyski) w osobach: dowódca - Marek Kurek, chorąży - Łukasz Krzyszkowiak, asysta - Marcin Nawrot.


Dokumentację Zjazdu prowadził Wojewódzki Klub Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego w osobach Bogdana Siwińskiego (przewodniczącego) i Małgorzaty Judasz (wiceprzewodniczącej).Obsługę techniczną Zjazdu zapewniła Ochotnicza Straż Pożarna w Plewiskach a zabezpieczenie medyczne zabezpieczyła Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie obie z powiatu poznańskiego. O miejsce wiecznego spoczynku generała Stanisława Taczaka zadbała OSP Poznań-Krzesiny. Strażacy OSP Poznań-Krzesiny z okazji IV Zjazdu złożyli na grobie Generała wiązankę kwiatów i zapalili znicze.


Odznaczenia i wyróżnienia na Zjeździe

Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano:
 • Grzegorza BOROWSKIEGO (pow. średzki)
 • Waldemara JANUSZA (pow. gnieźnieński)
 • Michała JUSKOWIAKA (pow. nowotomyski)
 • Małgorzatę ROMANOWSKĄ (OW ZOSP RP)
 • Krzysztofa SKRZYPCZAKA (pow. rawicki)
 • Henryka ŻOKA (pow. wolsztyński)

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza uhonorowano:
 • Grzegorza CIESIELSKIEGO (pow. turecki)
 • Krzysztofa FOJTA (pow. pilski)
 • Andrzeja FRĄSZCZAKA (pow. ostrowski)
 • Zenona NOWICKIEGO (pow. chodzieski)

Brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" uhonorowano:
 • Janusza Łakomca - dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego


Odznaką Honorową OW ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego "Semper Vigilant" (wiecznie czuwający) uhonorowano
 • Dorotę ZAGRABĘ - dyrektor WUS w Brzezinach
 • Andrzeja CHOLEWICKIEGO - pow. turecki
 • Kamila GÓRECKIEGO - Prezesa KZPT Sp. z o.o.

oraz
 • Stefana MIKOŁAJCZAKA - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka
 • Sprawozdanie prezesa ZOW ZOSP RP Stefana Mikołajczaka podczas III Zjazdu*
 • Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP Henryka Bartoszewskiego*
 • Sprawozdanie przewodniczącego Sądu Honorowego OW ZOSP RP Andrzeja Kuraszkiewicza *
 • Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Mandatowej Michała Stefańskiego*


Wystąpienia Gości Zjazdu:
 • Waldemar Pawlak - prezes ZG ZOSP RP*
 • Krystyna Łybacka - posłanka do Parlamentu Europejskiego*
 • Piotr Florek - senator RP*
 • Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego*
 • mł. bryg. Andrzej Bartkowiak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP*
 • Sławomir Majewski - RDLP w Pile*
Zjazd podjął następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiemu ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
 • Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
 • Uchwała nr 3 w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz ich wyboru.
 • Uchwała nr 4 w sprawie określenia liczby członków Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz ich wyboru.
 • Uchwala nr 5 w sprawie wyboru delegatów na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP
 • Uchwała nr 6 w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2022.

Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał Mirosława Opalucha*

W skład Zarządu OW ZOSP RP zatwierdzonego na IV Zjeździe OW ZOSP RP na kadencję 2017-2022 weszli(wejdź)

Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się wyłaniając Prezydium. Na czele Zarządu ponownie stanął Stefan Mikołajczak.


Wiceprezesami zostali wybrani: Krzysztof Grabowski (subregion kaliski), Eugeniusz Grzeszczak (subregion koniński), Andrzej Martin (subregion pilski), Ryszard Kamiński (subregion poznański), Grzegorz Marszałek (subregion leszczyński). W skład Prezydium ZOW weszli (wejdź)

Zarząd wybrał również spośród swego grona przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP w osobach: Stefan Mikołajczak, Zbigniew Serbiak, Eugeniusz Grzeszczak, Stanisław Wolniczak, Krzysztof Fojt, Ryszard Kamiński.

Komisja Rewizyjna OW ZOSP RP na kadencję 2012-2017 wybrana na IV Zjeździe OW podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuowała się i dokonała wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza (wejdź)


Sąd Honorowy OW ZOSP RP na kadencję 2012-2017 wybrany na IV Zjeździe OW podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuował się i dokonał wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza (wejdź)


Lista delegatów wybranych jako przedstawiciele OW ZOSP RP na XIV Zjazd Krajowy Związku OSP RP:
 • Krzysztof Grabowski (pow. kaliski)
 • Stanisław Lorenz (pow. kępiński)
 • Jacek Wybierała (pow. krotoszyński)
 • Edward Pawlik (pow. ostrzeszowski)
 • Tomasz Woźniak (pow. ostrowski)
 • Wieńczysław Oblizajek (pow. kolski)
 • Władysław Koliński (pow. koniński)
 • Grzegorz Ciesielski (pow. turecki)
 • Eugeniusz Grzeszczak (pow. słupecki)
 • Grzegorz Wabiński (pow. gostyński)
 • Hieronim Birk (pow. wolsztyński)
 • Robert Panek (pow. rawicki)
 • Andrzej Kacprzak (pow. złotowski)
 • Adam Andrzejewski (pow. czarnkowsko-trzcianecki)
 • Julita Adamczak (pow. nowotomyski)
 • Tadeusz Tomaszewski (pow. gnieźnieński)
 • Michał Stefański (pow. wrzesiński)
 • Grzegorz Lehmann (pow. grodziski)

(*) po opracowaniu do informacji w zaznaczonych miejscach zostanie załączony również materiał audio.

Opr. OW ZOSP RP, 10.04.2017 r.

Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2017-04-10 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka