Aktualności

Informacja


INFORMACJA

 

Wyniki akcji "1% podatku dochodowego  dla  ZOSP RP" za 2019 rok. Zasady wydatkowania i rozliczania środków.

 

Uprzejmie informujemy, że zakończono proces podliczania środków otrzymanych w ramach 1% podatku za rok 2019.

 

Gratulujemy wszystkim OSP z naszego województwa, które pozyskały dodatkowe fundusze.

 

OSP zostaną poinformowane odrębnymi pismami o pozyskanej kwocie oraz o zasadach   i sposobie rozliczenia środków.

 

Kwotę z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przeznaczyć na ochronę przeciwpożarową i propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym na:

- organizację OTWP,

- organizację obozów i zimowisk MDP,

- zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego,

- zakup umundurowania i odzieży ochronnej

- szkolenia członków OSP i MDP,

- organizację zawodów sportowo-pożarniczych,

- wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- remonty strażnic,

- działalność kulturalna OSP, w tym m.in. na orkiestry, kroniki, zespoły artystyczne

10. inne

 

OSP  POZYSKANE ŚRODKI I WYKORZYSTUJE 

W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ.

 

FAKTURY TYLKO NA PRZELEW

 

 

Faktury muszą być wystawiane na:

 

Oddział Wojewódzki  ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego

ul. Norwida 14, 60-867 Poznań

NIP: 781-10-01-362

 

Oryginały faktur muszą zawierać obowiązkowo adnotację na odwrocie dokumentu: o sposobie rozliczenia środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego za 2019 rok, z obowiązkową informacją czego dotyczy zakup (np. zakup sprzętu, nagrody na OTWP, szkolenie ….itp.) oraz muszą być potwierdzone podpisem prezesa OSP (pieczątka imienna i nagłówkowa OSP).


Bez opisu merytorycznego i podpisu,  faktury nie będą honorowane i nie będzie dokonywana do takich faktur płatność. 

Do faktury obowiązkowo należy dołączyć oryginał pisma, które zostanie wysłane na adres OSP.


Środki należy wykorzystać do 30 września 2021 roku!. Decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentu do OW ZOSP RP w Poznaniu ostatecznie do 30 września 2021 roku!


FAKTURY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TERMINIE NIE BĘDĄ ZREALIZOWANE ! Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2021-01-11 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka