Aktualności

Wyniki " Akcji 1% dla OSP" za 2011 rok. Zasady wydatkowania i rozliczania środków.
Druhny i Druhowie

Uprzejmie informujemy, że zakończono proces podliczania środków otrzymanych
w ramach 1% podatku za rok 2011.


Gratulujemy wszystkim OSP, które pozyskały dodatkowe fundusze.

OSP umieszczone na wykazie, który można pobrać poniżej zostaną poinformowane odrębnymi pismami o pozyskanej kwocie oraz o zasadach i sposobie rozliczenia środków.


Kwotę tę można wykorzystać na:

  • organizację OTWP,
  • organizację obozów MDP,
  • zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
  • szkolenia członków OSP i MDP,
  • organizację zawodów sportowo-pożarniczych,
  • wydawnictwa propagujące bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
  • remonty strażnic,
  • cele kulturalno-oświatowe.
OSP POZYSKANE ŚRODKI WYKORZYSTUJE W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ. TYLKO FAKTURY NA PRZELEW.

OSP będą mogły wykorzystywać pozyskane środki finansowe po otrzymaniu pisemnej informacji poświadczającej wysokość wpłat.


Faktury muszą być wystawiane na:

Oddział Wojewódzki  ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego,
ul. Norwida 14, 60-687 Poznań, NIP: 781-10-01-362


Oryginały faktur muszą zawierać adnotację o sposobie rozliczenia środków pozyskanych z 1% podatku należnego (np. zakup sprzętu, nagrody na OTWP, szkolenie) oraz być potwierdzone podpisem prezesa OSP (pieczątka imienna i nagłówkowa OSP).


Środki należy wykorzystać do 30 września 2013 roku (faktury, które wpłyną po terminie nie będą zrealizowane).

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU SPRZĘTU
W NASZYCH BIURACH


Zestawienie OSP "Akcja 1% dla OSP" za rok podatkowy 2011 wg stanu na 28.11.2012 r. (pobierz)

Zasady wydatkowania i rozliczania środków zebranych w wyniku "Akcji 1% dla OSP" za rok podatkowy 2011 (pobierz)

Podziel się
DATA PUBLIKACJI: 2012-11-28 + Pozostałe aktualności
phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka