Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

 

GALERIA

 

20 kwietnia 2010 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap II” nr UDA-RPWP.03.06.03-30-09/09-00.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Schematu III „Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:

- Gmina Grabów nad Prosną, OSP Grabów nad Prosną,

- Gmina Mikstat, OSP Mikstat,

- Gmina Czermin, OSP Czermin,

- Gmina Margonin, OSP Margonin,

- Gmina Złotów, OSP Radawnica.

 

Całkowita wartość projektu na dzień 20.04.2010 r. 3.800.000,00 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane 3.785.000,00 PLN.

Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 2.271.000,00 PLN

 

 

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka