Podpisanie umowyPodpisanie umowy


19 lutego 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -  Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III  nr UDA-RPWP.03.06.06-30-015/14-00.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z następującymi Gminami i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi:
- Gmina Koźminek, OSP Koźminek,
- Gmina Łęka Opatowska, OSP Łęka Opatowska,
- Gmina Rogoźno, OSP Parkowo,
- Gmina Rzgów, OSP Rzgów,
- Gmina Złotów, OSP Święta.


Całkowita wartość projektu na dzień 19.02.2015 r. 4.005.000,00 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane 3.990.000,00 PLN.
Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 3.192.000,00 PLN.

fot. Joanna Pacholczak - WFOŚiGW w Poznaniu

phone
+48 (061) 848 13 91
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

RSS ODDZIAŁU

Kliknij i dodaj nasze kanały informacyjne do swojego czytnika RSS.

PLIKI DO POBRANIA

Kliknij aby przejść do listy plików do pobrania. Znajdziesz tu dokumenty, formularze oraz wiele innych.

WIZYTÓWKI OSP

Kliknij aby zobaczyć wizytówki naszych OSP. Zdjęcia, Kontakty, Dane adresowe.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Kliknij aby zapisać się do Newslettera naszego Zarządu Wojewódzkiego

Na górę Strona główna
lupka